Avlscentret Holmegård

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Avlscentret Holmegård

Holmegård ligger tæt på Helnæs Bugt ved Faaborg på Fyn. Vores avlscenter kan hjælpe dig med både med avl og opformering af smågrise, og vi har specialiseret os i racerne Duroc (DD) og Hybrid (LY/YL).

Ledelse

Hugo Skov Jakobsen
Ejer
27125944

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

DanBred Duroc (DD)

Vi bruger bl.a. Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

På Holmegård sætter vi en ære i en høj sundhedsstandard og kan levere smågrise af høj kvalitet. Vi har også ekstra fokus på at levere rolige og robuste dyr, der skaber stabile produktionsresultater for vores kunder. Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindeks blandt de højeste!