Bæklund

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Bæklund

Om Bæklund

Bæklund opformering blev etableret i 2003 på bar mark i Strandby i et område med få husdyr. Vi startede en opformering, på baggrund af vores erfaringer fra to forskellige opformeringsbesætninger, hvor vi trivedes med kontakten med kunderne, og udfordringen i at levere sunde og rolige men stadig robuste dyr.

Vi har valgt at have en lille besætning, hvor vi med ca. 250 søer selv har mulighed for at være med i stalden hver dag sammen med vores medhjælper, Heidi Dall, som har været hos os siden starten. Vi har altid både haft Landrace og Yorkshire søer i besætningen og sælger dermed både LY og YL sopolte.

Vi har kun haft danske kunder, som er meget loyale og vi har dermed haft langvarige kunderelationer.

På Bæklund er vi alle med til at tage polte ud, så vi alle har set og godkendt de dyr der bliver leveret. Alle vores dyr får halm hver dag og vaccination bliver gjort ved fodring for at få rolige dyr. Desuden har vores polte meget menneskekontakt så vi leverer rolige og nysgerrige dyr.

Vi blander alt vores foder selv, og vi går meget op i at vores grise fravænnes store, så de ikke får diarré i klimastalden. Vi mener, det er vigtigt, at vi ikke får ødelagt tarmene af fravænningsdiarré. Vi skal huske, at poltene skal ud til kunder og vise topresultater.

På Bæklund er vi stolte af at kunne bidrage med registreringer fra vores sohold til DanBred og den kæmpe avlsfremgang, der har været og som vi forventer i fremtiden.

Bæklunds motto er: Kunden har ret, og vi vil altid gøre vores bedste for at opfylde kundens ønsker.

Ansatte

Heidi Dall
Medhjælper
21691642

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 12 til 32 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vi lægger særlig vægt på:
God kundekontakt
Gode ben med det rigtige klovslid (2/3 fast gulv i alle stalde)
Rolige sopolte
Mange levendefødte
Høj frugtbarhed
Gode patter
Store robuste kuld
Høje Index
Gode LG 5 tal (antal levende grise på dag 5)
God holdbarhed
Har aldrig haft salmonella
Årets DanAvl Leverandør 2010.

Årets DanBred Y – opformering besætning 2017