Bakkegaarden

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Jens-Magnus Thomsen

12345678

Om Bakkegaarden

Bakkegaarden har fungeret som svineproduktion siden 1979 og er løbende tilpasset udviklingen – senest i 2009.

I dag er der 1.200 årssøer med 1.000 Yorkshire søer i opformering til produktion af LY grise og 200 Yorkshire søer i avl til produktion af egen YY kerne, samt videresalg af både polte og orner på produktionsenheden. Staldanlægget er moderne med blandt andet transponderfodring til drægtige søer. Foderet er hjemmeblandet også til smågrisene.

Bakkegaarden henvender sig til alle led i svineproduktionens værdikæde, men særligt til professionelle svineproducenter som er interesserede i varige relationer.

Vi lægger vægt på service og kundekontakt og kan efterkomme ønsker, så som:

• Det rette antal – når det passer dig

• Fordelingen af alderen på sopoltene

• Oplyste vaccinationer

• Deklareret sundhedsstatus

Ansatte

Jens-Magnus Thomsen
Ejer

Navn Efternavn
Titel

DanBred Yorkshire (YY)

Dansk Yorkshire bruges som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Bakkegaarden har 14 ansatte, som alle spiller en vigtig rolle for vores produktionresultater.

Vores medarbejdere går op i deres arbejde og i at passe grisene.

LG5 registreringerne (antal levende grise på 5. dagen) indgår også i indekset. Disse egenskaber er grundlaget for individafprøvningsindekset, som er en af grundstene for besætningsindekset.