Bredland

DanBred opformeringsbesætning

Om Bredland

På Bredland har vi specialiseret os i opformering. Det sker i et moderne anlæg med nye og effektive faciliteter. Vi sætter en ære i at levere rolige dyr, der er vandt til menneskelig kontakt. Og strækker os langt for at opfylde vores kunders ønsker.

Ledelse

Johannes Rask
Ejer
86889342

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores engagerede medarbejder arbejder målrettet for at give de små polte de bedste betingelser. Fodring og trivsel har højeste prioritet hos os. Det giver polte af høj kvalitet. Derudover er sundhed et af de vigtigste fokusområder på Bredland.