Dalsgaard

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Avlscenter Dalsgaard A/S DALSGAARD

21262244

Om Dalsgaard

Det er Jørgen og Dorthe, der driver Dalsgaard i det nordlige Jylland. De står bag egen avl med fokus på Hybrid (LY/YL), Landrace (LL). Det er også muligt at købe sopolte, da opformering også er en del af forretningen.

Ledelse

Avlscenter Dalsgaard A/S DALSGAARD
Ejer
21262244

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Avlsdyrene på Dalsgaard er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er kuldindekset blandt de højeste. Når det gælder opformering er kvaliteten naturligvis på samme høje niveau – også når det gælder sundhed.