Dortheasminde

Avl & Opformering

Kontaktoplysninger

Søren Kjær Poulsen

40135188

Om Dortheasminde

Dortheasminde er en moderne virksomhed med et stærkt team på 11 medarbejdere, der arbejder systematisk og engageret med avlsarbejdet. Evnen til at indgå i en dynamisk tilgang til svineproduktion mestres i høj grad hele vejen rundt, hvilket giver hurtig, præcis og sikker aktion, når nye udfordringer mødes.

Dansk genetik når den er bedst! Hver dag arbejder Dortheasminde sammen med de andre avlere og SEGES Svineproduktion for at udvikle grise-potentialer, som kan blive til gavn for alle svineproducenter. Gennem fuld genomisk selektion og hjemmeafprøvning sikres avlsfremgangen og udvælgelsen af de rigtige mødre og fædre til de nye generationer.

I løbet af de sidste godt 20 år er Dortheasminde gået fra friland via opformering til den aktuelle status: Avl & Opformering. Vi har i dag 800 årssøer, heraf 160 LL-søer i avl. Produktionen er fordelt på tre adresser; alle med højeste sundhedsstatus. Der produceres 2.000 LL-orner, 2.000 LL-polte, 8.000 LY-polte, samt 10.000 galte på årsbasis. Galtene sælges som OUA-grise. Der drives 260 ha.

Hos Dortheasminde køber du unik, stærk grisegenetik med et veldokumenteret index og indbetaling af genafgifter til fælleskassen.

Du kan læse mere om hele virksomheden på vores hjemmeside www.dortheasminde.com

 

Ledelse

Søren Kjær Poulsen
Ejer
40135188

Lone Kjær Poulsen
Ejer
40132486

Ansatte

Malene Svensmark
Driftsleder Sohold
40381131

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Dortheasminde gør vi alt for at levere polte, der lever op til de forventninger, som nutidens svineproduktion stiller. Et godt index er vigtigt, men vi har et skarpt øje på 4 andre faktorer:

Fokusområde 1: Da alle vores gylte og søer går i transponderstald, har vi siden 2007 avlet efter at sikre gode, stærke ben til løsgående staldsystemer. Kravet til holdbarhed er en væsentlig parameter, der hos kunden får positiv indflydelse på både økonomi, dyrevelfærd og trivsel.

Fokusområde 2: Vi tror, at grisens opvækst er vigtig, hvis den skal kunne holde til topydelse i hele solivet – især når den skal passe mange grise i diegivningsperioden. Hjemmeblandet foder af højkvalitetsråvarer, den rigtige formaling, korrekt vaccinevalg og stærkt management sikrer sunde maver og tarme fra fødsel til salg.

Fokusområde 3: Det er afgørende vigtigt for os, at bibeholde vores Røde SPF-status. Derfor er der opsat UV-lys ved alle direkte luftindtag som et supplement til de sædvanlige SPF smittebeskyttelsesregler, så vi kan fastholde leveringssikkerheden.

Fokusområde 4: Kunden! Vi tilpasser altid ordren til kundens ønsker og udfordringer. Der leveres polte i alle aldre. Også udtagning og levering af dyr sker, så det passer med kundens behov. Ring gerne til Søren, og få en snak om din produktion og dit polteindkøb – både når det gælder sanering og fast levering. Kunder hos Dortheasminde vil altid være i en løbende dialog med Søren, hvor evaluering og sparring indgår som naturlige parametre.