Fenstengaard

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Fenstengaard

På Fenstengaard sætter vi en ære i at levere stærke og rolige dyr, der er vandt til menneskelig kontakt. Det kræver ekstra omhyggelighed og dedikation i staldarbejdet. Vores opformering er baseret på avlsdyr med de bedste gener. Som kunder kan du desuden regne med tæt og løbende kontakt og rådgivning, når du handler med os.

Ledelse

Fenstengaard I/S FENSTENGAARD
Ejer

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 32 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

På Fenstengaard ved vi, hvad der skal til at gøre de bedste gener til effektive opformeringsgrise. Derfor bruger vi ekstra energi på bl.a. sammensætning af foder, staldindretning og trivsel. Du kan også regne med fokus på optimal sundhedstilstand og løbende kontrol for sygdomme.