Foersom Genetik

DanBred avlsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Foersom Genetik

Foersom Genetik startede som avlsbesætning i 1975. Dengang blev der drevet avl med landrace. Siden er der kommet 2 racer mere til,  så der nu kan leveres både Landrace, Yorksire og Duroc dyr til vores kunder.

Der er 650 renracede søer samt 600 ha jord, så vi stort set er selvforsynende med korn.

På Foersom Genetik produceres der renracede so- og ornegrise til danske og udenlandske besætninger.

Foersom Genetik har været en lukket besætning siden 1985. Forstået på den måde, at der kun har været tilført renracede dyr via kejsersnit for at minimere risikoen for at tilføre smitte til stambesætningen.

Ledelse

Arne Damgaard
Ejer
40401149

Dorthe Ejby Damgaard
Kontor
23641254

Ansatte

Allan Johnsen
Driftsleder for soafdelingen
24753020

Razvan Tiron
Driftsleder for klima/afprøvning
30462819

Mogens Madsen
Driftsleder for marken
22153730

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Duroc (DD)

I Danmark er der en lang tradition for at bruge Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater, høj kødprocent og god kødkvalitet. For eksempel har slagtesvin efter DanBred Duroc en daglig tilvækst, som er omkring 100 gram større end slagtesvin efter Pietrain-orner.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, god foderudnyttelse og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste.

Vi har 7 dygtige medarbejdere i stalden , der er meget dedikeret til deres arbejde med avl.

Vi har højeste sundhedstilstand – rød SPF og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.