Gabøl Nørregård

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Gabøl Nørregård

Siden 1986 har Gabøl Nørregaard været drevet og ejet af Kirsten og Poul Mathiasen. I dag har besætningen 204 moderne farestier og producerer polte til danske og udenlandske soholdere. Virksomheden har produktion på 3 lokaliteter: Nørregaard, Vestergaard og Travsted. Her skabes fremtidens produktionsdyr.

Ledelse

Poul M. Matiasen
Ejer
40985448

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Alle vores moderdyr går i løsdrift i vores ESF-stald, søerne er derfor altid løse. Det giver dem stor frihed, men også rangeringskampe. For at dyrene ikke skal lide skade, skal de have en god holdbarhed. Det giver en selektion, så de ikke så holdbare dyr udfases. Vi står derfor i dag med en besætning bestående af meget holdbare LL-søer. Denne holdbarhed nedarves til poltene, som er klar til kravene om løsdrift.