Hønsnapgaard

DanBred Avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Charlotte Duus Christensen

+45 21 78 41 30

Om Hønsnapgaard

Vi har 500 Landracesøer i avl og opformering.

Soanlægget er fra 2006 med transponder.

Avl 

Vi sælger rene Landrace (LL) sopolte og orner, til besætninger med ønske om at højne eller etablere egen DanBred kerne til hjemmeavl.

Opformering 

Vi sælger DanBred YL sopolte til produktionsbesætninger i ind- og udland.

Vi har fokus på høj kvalitets dyr og tæt kundekontakt.

Høj kvalitet på Hønsnapgaard betyder godt index, mange levendefødte og levedygtige grise, lavt foderforbrug, høj tilvækst, gode og stærke ben og personlig kontakt – der sikrer du får gode dyr og faglig sparring.

Vi er en mindre besætning med erfarent personale og hvor ejeren selv udvælger poltene og har den direkte kontakt til dig som kunde.

Ledelse

Charlotte Duus Christensen
Ejer
+ 45 21 78 41 30

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 30 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, god foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent.

Vi har tilknyttet fire medarbejdere, der dedikeret til arbejdet i stalden.

Vores sundhedstilstand er høj (Rød SPF + myc) og kontrolleres løbende (2 gange pr. måned) med dyrlægebesøg og test.