Hønsnapgård

DanBred avl- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Hønsnapgård

Hønsnapgård har været opformeringsbesætning siden 1993 og gården drives i dag af anden generation. Fornyeligt blev gårdejer, Charlotte Duus godkendt til avl af Landrace(LL) igennem DanBred, med avlskontrakter på 300 Landrace-kuld årligt.

Ledelse

Charlotte Duus Christensen
Ejer
21784130

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores kunder har fokus på effektiv produktion, og vi sørger altid for at levere de bedste dyr med gode stærke ben og et stabilt helbred! Vores dedikerede medarbejdere lægger bl.a. meget vægt på at sikre den helt rigtige fodersammensætning. Ligesom besætningens sundhedstilstand altid er i fokus. Uanset om, der er tale om opformering eller avl, så er DanBreds høje genetiske standard vores rettesnor i det daglige arbejde.