Kirketerp

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Om Kirketerp

Kirketerp ligger tæt på Sindal i det nordligste Jylland. Vores avlscenter kan hjælpe dig med både med avl og opformering af smågrise. Vi har specialiseret os i avl af Yorkshire-racen og levering af Hybrid-racen.

Ledelse

Per Kirketerp
Ejer
20277372

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Hos Kirketerp sætter vi en ære i høj sundhedsstandard og kan levere grise af høj kvalitet, der hele tiden udvikler sig i takt med avlsfremgangen. Uanset race har vi hos Kirketerp fokus på, at have rolige og robuste dyr, der skaber stabile produktions resultater for vores kunder. Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste!