Løgager

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Gdr. Mads Niær Kristensen LØGAGER

40549153

Om Løgager

Siden vi valgte at slå os ned i Silkeborgområdet I 1982, har LØGAGER SVINEAVL dannet rammen om en udfordrende, spændende og travl hverdag.

Da vi overtog gården, var der almindelig svineproduktion, men blot fire år senere blev produktionen lagt om til at være en opformeringsbesætning.

Gennem årene har vores tre piger været med til at sætte liv i kludene, men de er efterhånden alle fløjet fra reden. Det betyder, at der er blevet mere stille på gården, men udfordringerne er stadig mange, og det er stadig med stolthed, at vi er med til at skabe det bedste avlsmateriale inden for dansk svineavl.

Ledelse

Gdr. Mads Niær Kristensen LØGAGER
Ejer
40549153

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

LØGAGER SVINEAVL er en opformeringsbesætning bestående af 300 søer med fokus på produktion af YL-polte, som er et krydsningsdyr mellem en Landrace- (LL) so og en Yorkshire- (YY) orne.

Landracen har gode moderegenskaber og en høj frugtbarhed, som LØGAGER SVINEAVL udnytter i produktionen af YL-polte

Sammen med Yorkshireracens gode produktionsegenskaber, opnår man YL-polte med god frugtbarhed, godt pattesæt og lang levetid.

På LØGAGER SVINEAVL sælges dyrene videre til faste som nye svineproducenter samt producenter, der gerne vil udvide deres besætning.

LØGAGER SVINEAVL leverer hovedsagligt avlsdyr til danske svineproducenter. Årlige sælges omkring 3000 avlsdyr.

Som de fleste andre DanBred-medlemmer er LØGAGER SVINEAVL sundhedsdeklaration tilknyttet SPF-systemet. Vores sundhedsstatus er Rød SPF, hvilket vil sige, at besætningen er placeret på højeste sikkerhedsniveau og ikke besidder nogle SPF-sygdomme.