Lundegaard

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Lundegaard

Lundegaard ligger i Nordjylland nær den smukke købstad Sæby. Vi indgik i 2006 i et glidende generationsskifte med de tidligere ejere og oprettede i den forbindelse en opformeringsbesætning på 600 søer. I dag har vi en produktion på 650 Y søer, heraf 140 søer i avl, og producerer årligt 2000 Y polte, 2000 Y orner og 7000 LY polte, som vi primært sælger til en række faste kunder i det nordlige jylland.

Vi vægter kundekontakt og kundeservice højt, og sætter en ære i at levere gode og stærke avlsdyr.

Medio 2018 står en ny slagtesvinestald klar til produktion af 30.000 slagtesvin på årsbasis, heraf de 10.000 galtgrise af egen avl.

Vi driver desuden 700 ha agerjord med korn, kartofler og raps.

Vi har et fast medarbejderteam, og vægter det højt at have en spændende arbejdsplads med højt fagligt niveau.

Ledelse

Søren Østergaard
Ejer
22307707

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vi producerer avlsdyr med høj fertilitet, store robuste kuld, god foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent.

Vi fodrer med vådfoder og højt indhold af fibre og opnår derved god mavesundhed, hvilket giver robuste avlsdyr, som kan holde ydelsen høj gennem hele deres levetid.

Vi er fire faste mand i stalden, og vi arbejder hver dag på at optimere avlsarbejdet hele vejen rundt i kæden.

Vores sundhedsstatus er SPF + myc, og vi har stort fokus på at bevare denne status. Vi kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.