Lykkensgård Avlscenter

DanBred avl og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Lykkensgård Avlscenter

Lykkensgård Avlscenter og Kongestensgården opformering drives i dag af Ulrik Olsen.

Lykkensgård Avlscenter startede med avl i 1937, og er blandt de ældste avlscentre i Danmark.

Kongestensgården er en slægtsgård som har været i familien Olsens eje siden år 1734. Kongestensgården har drevet opformering siden 1998.

Besætningerne

Lykkensgård Avlscenter

  • 120 Duroc søer
  • 150 Landrace søer
  • 270 Landrace søer i opformering

Kongestensgården Opformering

  • 470 Landrace/Yorkshire søer i opformering

Ledelse

Ulrik Olsen
Ejer
40818743

Anja Therkelsen
Driftsleder Lykkensgård
29425306

Per Isaksen
Driftsleder Kongestensgården
30706631

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

DanBred Duroc (DD)

Vi bruger bl.a. Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vi arbejder hver dag på at være den mest attraktive leverandør af genetik til alverdens svineproducenter.

Vi udnytter den nyeste viden til at skabe verdens bedste avlsdyr, af ensartet og høj kvalitet.

Via værdi og tryghed skaber vi sammen succes hos kunderne.

 

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste. Vi har tilknyttet 7 medarbejdere, der er dedikeret til arbejdet i stalden. Vores sundhedstilstand er høj og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og tests.