Marienborg Opformering

DanBred opformeringsbesætning

Om Marienborg Opformering

Svineproduktionen på Marienborg startede i 1998 med 500 søer på friland og en produktion af Antonius-smågrise. Siden blev produktionen udvidet til 750 Yorkshiresøer i opformering indendørs. De drægtige søer går i dybstrøelse med transponderfodring, hvilket giver dyr med stærke ben. På Marienborg har vi fokus på den daglige kontakt med grisene, derfor får du altid tillidsfulde og rolige dyr fra os.

Ledelse

Birgitte Natorp
Ejer
40756020

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 12 til 28 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Marienborg Opformering er en Rød SPF-X besætning, som sælger sopolte med højeste sundhedsstatus fra YY-søer i løsdrift. Alle dyr fodres med hjemmeavlet korn. Fra 30 kg fodres sopoltene restriktivt med vådfoder tilpasset poltenes behov. På den måde har vi opnået kontrolleret vækst og god benstyrke. Den daglige kontakt med poltene giver dig tillidsfulde og rolige dyr.