Mjelsgaard

DanBred avls & opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Mjelsgaard

Mjelsgaard har 900 søer

Avl i Landrace 400 søer med opformering

500 Yorkshire søer i opformering

Vi kan tilbyde Landrace orner samt polte, LY og YL polte

Avlsniveau på LY ligger blandt top 10 af samtlige besætninger

Kundetilfredshed vægtes højt og kendetegnet er omgængelige samt stærke produktive avlsdyr.

 

 

Ansatte

Sine Riggelsen
Afdelingsleder Farestald
26792202

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste. Vi har tilknyttet 10 medarbejdere, der er dedikeret til arbejdet i stalden. Vores sundhedstilstand er høj og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.

Vi producerer 36 grise/årsso, med en dødelighed i farestald mellem 5-8%.

Vi ligger meget vægt på god immunisering for at bibeholde produktions niveau.