Munkbro I

DanBred Avls og Opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Jacob Søndergaard Skals

40 57 09 05

Om Munkbro I

Munkbro Svineavl har 1750 søer fordelt på to ejendomme. Vi har avl i Landrace, Yorkshire og Duroc, hvilket betyder at vi i dag kan tilbyde alle racer til den moderne svineproducent. Samtidig har vi en stor produktion af YL/LY polte til produktion af slagtesvin.

Vores kunder består af alt lige fra den mindre soholder i Frankrig til den store producent i Danmark eller Rumænien. Vi sætter en ære i at kende vores kunder, så vi kan tilbyde det, som den enkelte producent har behov for.

Ledelse

Jacob Søndergaard Skals
Ejer
40570905

Christian Stokkeldal
Ejer
40411168

Laurids Søndergaard
Ejer
24240537

Ansatte

Lars Nielsen
Afd. leder løbe/drægtighedsstald

Mette Jørgensen
Afd. Leder farestald

Cristian Radianu
Afd. Polteproduktion Nr. Felding

Janne Danholt
Afd. Leder Ålykke

Regimantas Nemkevicius
Afd. Leder Polteproduktion Øgelstrup

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

DanBred Duroc (DD)

Vi bruger bl.a. Duroc-ornen som faderrace og LY/YL-søer som mødre til slagtesvin. Ved denne treracekrydsning får svineproducenterne fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultater.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vi forsøger konstant at være blandt de bedste. For at det kan lykkes, har vi et hold af dygtige og engagerede medarbejdere med stor viden om produktion af avlsdyr. Udover at ligge i toppen genetisk, er det vigtigt for os, at dyrene, vi leverer, er stærke, så de kan få et langt produktivt liv.

Vore besætninger har en god beliggenhed for at undgå sygdomme. Alle vore besætninger bliver hver måned testet for alle SPF sygdomme, så vi minimerer risikoen for overførsel af smitte til vore kunder.