Nørredal Aps

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Nørredal Aps

Nørredal Aps har 250 landracesøer, der, ud over en lille kerne, alle producerer YL krydsningsdyr. Som lille besætning producerer vi udenlukkende til professionelle danske smågriseproducenter i nær området.

  • Sundhed – højeste SPF status igennem 17 år. Vi har meget sjældent salgsstop på fejlreagenter, hvilket betyder stor stabilitet i faste leverancer af polte.
  • Stabilt lavt salmonellaindex
  • Højt kuldindex på YL polte, betyder meget højt genetisk potentiale på polte
  • Polte der går på en stor del fast gulv med daglig tildeling af strøelse, giver naturligt slid på klove og gode stærke lemmer.
  • Restriktiv vådfodring med reduceret proteinindhold der giver polte god holdbarhed
  • Nørredal Aps leverer altid den aftale mængde dyr på aftalt alder.

Ledelse

Lars Jakobsen
Virksomhedsleder
21744558

Ansatte

Amanda Middelhede
Fodermester
21315584

Andrei Cotet
Medhjælper

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste. Vi har tilknyttet tre medarbejdere, der er dedikeret til arbejdet i stalden. Vores sundhedstilstand er høj og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.