Rosvang

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Rosvang

Rosvang ligger ved Thisted i Thy.  Vores avlscenter er specialiseret i Yorkshire-racen. Derudover kan hjælpe dig med opformering af smågrise i Hybrid-racen.

Ledelse

Jørgen Holm Westergaard
Ejer
24988474

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

På Rosvang sætter vi en ære i høj sundhedsstandard og kan leverer smågrise af høj kvalitet, der hele tiden udvikler sig i takt med avlsfremgangen. På Rosvang har vi fokus på at skabe rolige og robuste dyr, der skaber stabile produktionsresultater i din besætning. Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindeks blandt de højeste!