Skelbæk

DanBred opformeringsbesætning

Om Skelbæk

Vores sohold består af 750 Landrace søer, som producerer YL sopolte til primært danske og tyske soholdere. Den grundlæggende tanke er, at vi ønsker størst mulig gennemslagskraft af avlsarbejdet i Danbred, samt holde fokus på slutbruger. Vi har derfor valgt, at købe alle vores Landrace avlsdyr i fra Avlscenter Eskegaard A/S  og hente sæd fra alle Danbred KS stationer.

 

Dette sikrer dig YL polte med

Størst mulig genetisk fremgang på sopoltene

Aktiv styring af indavlsgraden

Ensartet produkt

 

Skelbæk filosofi I

Vores mangeårige forløb som Rød besætning i SPF-systemet giver dig sikkerhed for et stabilt sundhedsniveau. Vores unikke beliggenhed har givet sig udslag i stabil sundhedsstatus siden vi startede som avlsbesætning i 1981.

Højværdi kvalitetssopolte kræver ordentlige råvarer og godt management. Det er vores klare strategi, at vi selv producerer vores korn til foder. På den måde har vi fuld kontrol over kvalitetssikringen og biosikkerhed i vores foderproduktion.

Ud over daglig halmtildeling til alle dyr, fodres alle sopolte restriktivt med gulvfodring og med specialdesignet avlsdyrfoder. Dette giver stærke og rolige dyr, da de udnytter deres naturlige søgeadfærd i forbindelse med fodringen.

Se mere under http://www.skelbaek.com/

 

 

Ledelse

Jens Schultz
Ejer
+45 29851293

Ansatte

Mogens Hansen
Driftsleder
+45 61311293

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Optimal overlevering

For at få den optimale overlevering af avlsdyr fra Skelbæk, har vi samlet vores afsætning, således at alt salg, selektion, kvalitetssikring og rådgivning går gennem en person.

På denne måde er vi sikre på, at forventninger indfries bedst muligt hos Køber.

 

Skelbæk filosofi II

Vores grundlæggende filosofi er, at der skal være kortest mulig afstand mellem afsender og modtager eller med andre ord ham der tager dyrene ud, skal have kontakt til ham m/k der skal arbejde med poltene i Køberbesætningen.

 

Planlægning

Vi ved at planlægning er forudsætningen for en succesfuld produktion, og derfor har vi netop specialiseret os i at kunne levere avlsdyr af højeste kvalitet og til aftalt tid.