Thorsviggaard

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Thorsviggaard

Thorsviggaard er beliggende på Møn hvor vi driver opformering på baggrund af 560 Landrace søer hvor 4 erfarne medarbejdere står for den daglige drift

Ved 30 kg overflyttes poltene til Thorsviggaard Annex 2 beliggende ved Sakskøbing på Lolland. Her overtager 3 dygtige medarbejdere under ledelse af driftsleder Nils Bo Larsen den videre håndtering af polteopdræt og færdigfedning af hangriseproduktionen.

Polteudvælgelse foretages af Nils Bo Larsen (mobil 20810169)

Hele besætningen er lukket hvorfor vi selv opdrætter eget Landrace tillæg.

Siden opstart i 2005 har besætningen holdt højeste sundhedsstatus.

Vi har siden opstart serviceret en fast kundekreds af danske kunder øst for Storebælt.

Er du interesseret i et samarbejde er du altid velkommen til at kontakte os og vi er klar til at byde dig indenfor for en besigtigelse af dyreholdet.

Ligeledes er du velkommen til at få referencer på nuværende kunder fra hvem du, efter aftale, kan indhente erfaringer med vores dyr.

Ansatte

Nils Bo Larsen
Driftsleder
20810169

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. På baggrung af erfaringer med på Yorkshire og Landrace valgte vi tidligt at fokusere på Landrace grundet deres rolige gemyt og gode malkeevne. Løbende har vi et mindre antal LL polte til salg idet vi til stadighed renløber vores Landrace-søer for at vedligeholde egen besætning. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. YL-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 uger til løbeklare polte.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

I vores besætning har vi valgt at fokusere på Dansk Landrace idet vi oplevede disse dyr som mere rolige og omgængelige. Vi ved fra eksisterende kunder at vores polte opleves som særdeles rolige, tillidsfulde og vant til personale i stalden.