Tylstrup OPF

DanBred opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Tylstrup OPF

Tylstrup OPF er en virksomhed som startede tilbage i 1985 og har lige siden været i udvikling.

 

 

Ledelse

Poul Faurholt
Driftleder
2286 0119

Ansatte

Trine Henriksen
Farestald
2464 3379

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-søer, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste. Vi har tilknyttet tre medarbejdere, der er dedikerede til arbejdet i stalden. Vores sundhedstilstand er høj og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.