Vester Kjærgård

DanBred Avl- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Vester Kjærgård

Vester Kjærgård er et avlcenter, som sælger Yorkshire sopolte og orner samt LY-sopolte. På Vester Kjærgård har vi gennem mere end 30 år sat en ære i at levere stærke kvalitetsdyr, ligesom det altid har været – og fortsat vil være – et mål for os at ligge i toppen af dansk svineavl.

Vi har stort fokus på dyrevelfærd. Vi har i over 10 år haft løsgående søer, hvilket er medvirkende til, at vores dyr er kendt for at have stærke ben.

Vi har stor fokus på udvælgelse af avlsdyr – både dem, vi selv bruger og naturligvis også de dyr, der sælges til vores kunder. Vi følger dyrenes udvikling tæt allerede fra klimastalden. Dyrene bliver udvalgt efter eksteriør, ligesom vi altid tæller patter. Vi er således sikre på, at alle avlsdyr, både egne og kundernes altid mindst har 14 patter. Vi lægger stor vægt på at levere ensartede grise.

Ansatte

Anders Biltoft Hansen
Ejer

Dennis Klarholt
Driftleder

Jane Christensen
Landbrugsmedhjælper

DanBred Yorkshire (YY)

Hos os bruger vi dansk Yorkshire som hun- og handyrrace. Racen er kendetegnet ved god tilvækst, lavt foderforbrug, høj kødprocent og kødkvalitet. Yorkshire har god frugtbarhed og gode moderegenskaber.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 26 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vi tilbyder stærke og sunde dyr, som skaber gode produktionsresultater for vores aftagere. I dette arbejde spiller vores dygtige medarbejdere en stor rolle. Vester Kjærgårds ansatte er dedikerede til deres arbejde og til dyrevelfærd. Vi har udelukkende medarbejdere som kan passe besætningen alene, og give svar på alle spørgsmål til både eksisterende og potentielle kunder, når de henvender sig.

Vi har eget mølleri, hvor vi selv blander vores foder. Herved sikres, at vores dyr altid for foder af højeste kvalitet.