Vesterlund

DanBred opformeringsbesætning

Om Vesterlund

Vi har 680 renracede søer, hvorfra vi producere ly/yl sopolte. Vores polte bliver primært solgt til faste danske kunder.

Det er altid ejer Michael Sørensen der udtager poltene til salg og har kontakten til kunden.

 

AnsatteDanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 34 uger gamle.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Vi har tilknyttet 6 medarbejdere udover ejer, der er dedikeret til arbejdet i stalden. Vores sundhedstilstand er stabil og kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test. Gården ligger i et område med langt til andre svineproducenter, hvilket minimere risikoen for uønsket smitte.