Volsgaard Avl & Opformering ApS

DanBred avls- og opformeringsbesætning

Kontaktoplysninger

Om Volsgaard Avl & Opformering ApS

Hos Volsgaard har vi siden 1997 drevet opformering med dansk landrace, og har leveret sunde og stærke avlsdyr til vore kunder.
I 2012 startede vi med Duroc avl og i 2016 også Landrace avl.
Vore kunder tæller såvel danske som udenlandske svineproducenter og KS-stationer. ​

Ansvarlig på begge bedrifter er Tommy Volsgaard, som har mere end 25 års erfaring i branchen. Han og Volsgaards medarbejdere sikrer en rød tråd i arbejdsprocesser, samt giver stor trivsel for dyrene.
Uanset race har vi hos Volsgaard fokus på at have rolige og robuste dyr, der skaber unikke produktionsmuligheder for vores kunder, som optimerer deres produktionseffektivitet.

Ledelse

Tommy Volsgaard
ejer
20247602

Pia Volsgaard
kontor og administration
20416797

Ansatte

Casper Birkkjær
Driftsleder
61752597

Jeppe Volsgaard

24446797

DanBred Landrace (LL)

På grund af Landracens høje frugtbarhed bruger vi søer af denne race som moderdyr til YL-poltene, der er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin. DanBred Landrace er en stærk gris med gode ben. Den er kendt for sin gode kødkvalitet.

DanBred Hybrid (LY/YL)

Produktionssoen er en førstegangskrydsning (F1) mellem Landrace og Yorkshire. LY-søer har en høj frugtbarhed, et godt pattesæt, en god holdbarhed og er lette at arbejde med. Vi leverer sopolte fra 6 til 30 uger gamle. Vi kan også levere den som gylt, hvis det ønskes.

DanBred Duroc (DD)

Vi avler Duroc-ornen til KS stationer i ind- og udland. I Danmark har vi en lang tradition for at bruge Duroc-orner som faderrace og LY-soen som mødre ved slagtesvineproduktion. Så svineproducenterne får fuld udnyttelse af krydsningsfrodigheden og optimale produktionsresultate, høj kødprocent og god kødkvalitet. For eksempel har slagtesvin efter DanBred Duroc en daglig tilvækst, som er omkring 100 gram større end slagtesvin efter Pietrain-orner.

Your business. Our DNA.

Vores DNA er hele tiden under udvikling og fortsætter med fornyet styrke i det nye DanBred. Vores genetik forbedres konstant, takket være vores dygtige genetikere, og et stærkt samarbejde med vores lokale leverandører.

Men produktet gør det ikke alene. DanBred-grise kræver en særlig hånd og stor faglighed, og vores leverandører står gerne til rådighed med know-how og management-ekspertise.

Besøg danbred.com for mere information

Produktionsresultater

Vores avlsdyr er kendetegnet ved høj fertilitet, store robuste kuld, fremragende foderudnyttelse, lavt slagtetab og høj kødprocent. Og så er vores kuldindex blandt de højeste.
Vi har tilknyttet 15 medarbejdere fordelt de 3 sites, der er dedikeret til arbejdet i stalden. De er specialister i hver deres afdeling. Alle har fokus på avlsdyrenes sundhed. Hver dag får avlsdyrene rigelige mængder halm samt hjemmelavet foder, som giver en svineavl bestående af rolige og robuste avlsdyr.
Besætningens stabile sundhedsstatus kontrolleres løbende med dyrlægebesøg og test.